Выбери любимый жанр

»Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Том-1» - Автор неизвестен


  • »Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Том-1»

    »Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Том-1»

    Дата поступления2015-09-11

    Авторы:

    Читать

Аннотация "Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Том-1" Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць: В 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НацМетАУ, 2002. – Т. 1: Теорія та мето-дика навчання математики. – 444 с. Збірник містить статті з різних аспектів дидактики мате-матики і проблем її викладання в вузі та школі. Значну увагу приділено проблемам розвитку методичних систем навчання ма-тематики та застосування засобів нових інформаційних техно-логій навчання математики у шкільній та вузівській практиці. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, наукових та педагогічних працівників.