Выбери любимый жанр

Безпека життєдіяльності - Біда П. І.


Аннотация Навчально – методичний комплекс „Безпека життєдіяльності” містить типову програму, вказівки щодо вивчення окремих тем, план практичних занять, тематики самостійної та індивідуальної робіт, літературу, тестову програму, список використаної літератури, яка може бути корисною при самостійному вивченні  дисципліни в умовах кредитно–модульної організації навчального процесу студентами–технологами навчальних закладів. **************                                                                       *******************                                                                  ****************** Нині в Україні у зв’язку із збільшенням кількості техногенних аварій і природних катастроф зміщуються пріоритети населення в умовах захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій (НС) техногенного і природного характеру.  Крім завдань реагування на наслідки надзвичайних ситуацій особливого значення набуває прогнозування і попередження виникнення НС. Концепція запобігання техногенним аваріям відображена в так званому ризик-орієнтованому підході до оцінки ймовірності виникнення небажаних подій і доведення її до допустимого рівня. Такий підхід взятий за основу для забезпечення безпеки всіма розвиненими країнами світу. За оцінками фахівців запобіжні заходи в 15 разів ефективніші за витратами, ніж подолання негативних наслідків НС.  Тенденція до попередження НС простежується і в Законі України „Про правові засади цивільного захисту” від 24.06.2004 р. Першочерговими завданнями цивільного захисту населення поставлені: збирання та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації; прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій; розроблення і здійснення запобіжних заходів у сфері цивільного захисту.  Рівень національної безпеки не може бути достатнім, якщо у загальнодержавному масштабі не буде розроблена система попередження надзвичайних ситуацій і не вирішене завдання захисту населення, об’єктів економіки й національних надбань від негативних наслідків НС. Даним навчальний посібник переслідує мету сприяти виробленню у студентів – майбутніх спеціалістів, що входитимуть до керівного складу об’єктів економіки – практичних навиків і умінь щодо прогнозування масштабів можливих НС, оцінки наслідків і розроблення відповідних заходів для їх попередження.